O nás

Vážení zákazníci, vítáme Vás na stránkách Prototypové laboratoře Prettl, sídlící v Liberci. Prototypová laboratoř je vlastní výzkumné a vývojové centrum firmy Prettl Automotive Czech s.r.o., které provádí systematický výzkum a vývoj nových produktů a výrobních procesů - především komponent pro automobilový průmysl a dalších úzce navazujících produktů.

Prototypová laboratoř byla vybudována v rámci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0016017, projekt byl realizován v rámci programu OPPIK - Potenciál, ve spolupráci s partnerem Funchem, s.r.o.

Prototypová laboratoř Prettl nabízí formou služeb zkoušky z oboru geometrických měření, měření elektrických a magnetických veličin, materiálového a korozního inženýrství - se zaměřením na hodnocení povrchových úprav, korozní a klimatické testy, stanovení tlouštěk vrstev, metalografii a vlastnosti polymerů. V rámci komplexního řešení problémů jsme však schopni zajistit také koordinovanou odbornou a poradenskou činnost z oboru materiálového inženýrství a strojírenské technologie ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci.

V případě zájmu o naše služby nebo jinou formu spolupráce nás kontaktujte prostřednictvím poptávkového formuláře v odkazu „Kontaktní formulář“ nebo prostřednictvím jednotlivých odkazů v záložce „Kontakty“. O našich dosavadních zkušenostech s realizací zkoušek se můžete informovat v záložce „Reference“.

Jsme tu pro vás!