Laboratoř korozního inženýrství

Laboratoř korozního inženýrství disponuje špičkovým vybavením pro provádění korozních zkoušek v kyselé solné mlze, solné mlze s mědňatými ionty a v neutrální solné mlze spolu s možností řízení klimatu, kondenzačních testů, testů změnou teploty a klimatických testů s možností přídavného zatížení vzorků IR a UV zářením nebo současného měření vybraných parametrů výrobků (př. elektrických veličin).

Laboratoř dále provádí mikroskopické stanovení počtu mikropórů/mikrotrhlin povlaků Cr a stanovení tlouštěk vrstev a multivrstev na kovových i nekovových substrátech buď mikroskopicky, nebo nedestruktivně prostřednictvím RTG fluorescence.

Bližší informace o zkušebních zařízeních jsou uvedeny v záložce „Technické specifikace“. Rozsah prováděných zkoušek podle jednotlivých norem naleznete pod záložkou „Zkoušky“.

Odpovědná osoba:
Vít Mohelský
+420 733 133 542

Akreditované korozní zkoušky:

 • ISO 9227 Korozní zkoušky neutrální solnou mlhou (NSS test), Korozní zkoušky kyselou solnou mlhou (CASS test, AASS test)
 • ISO 6270-2 Nátěrové hmoty Stanovení odolnosti proti vlhkosti Část 2: Kondenzace (expozice v komoře se zásobníkem ohřáté vody)
 • EN 60068-2-11 Environmentální zkouška část 2 Test Ka : Solná mlha

Akreditované klimatické zkoušky a zkoušky se změnou teploty:

 • VW PV 1200 - Zkouška vlhkým teplem cyklickým
 • VW PV 2005-A Cyklická zkouška vlhkým teplem
 • EN 60068-2-1 Zkoušení vlivů prostředí Část - 2 - 1
 • EN 60068-2-14 Zkoušení vlivů prostředí Část - 2 - 14
 • EN 60068-2-2 test B - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2 - 2
 • ISO 16750-4 Silniční vozidla Podmínky prostředí a zkoušení elektrických a elektronických zařízení - Část 4: Klimatické zatížení
 • EN 60068-2-30 test Db, Var 1, Var 2
 • EN IEC 60068-2-38 Zkoušení vlivů prostředí - Část 2 - 38
 • EN 60068-2-67 Zkoušení vlivů prostředí - Část 2 - 67: Zkoušky Zkouška Cy: Konstantní vlhké teplo, zrychlená zkouška určená především pro součástky
 • EN 60068-2-78 Zkoušení vlivů prostředí - Část 2 - 78: Zkoušky Zkouška Cab: Vlhké teplo konstantní

Akreditované měření tlouštěk povlaků:

 • ČSN EN ISO 3497 Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Rentgenospektrometrické metody
 • ISO 1463 Kovové a oxidové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Mikroskopická metoda

Akreditovaná zkouška stanovení počtu mikropórů v povlaku chromu

 • VW TL 528 Chromované plastové díly; Materiálové požadavky

Dle specifikace zákazníka:

Přizpůsobíme zkoušky Vámi zadaným parametrům či zákaznickým normám dle možností našich zařízení.

Jsme tu pro vás!