Laboratoř materiálového inženýrství

Laboratoř materiálového inženýrství disponuje špičkovým vybavením pro provádění zkoušek technické čistoty dílů, vybraných zkoušek polymerů, a především pro metalografii a optickou mikroskopii. Z analýz chemického složení je možno využít spektrální analýzu prostřednictvím RTG fluorescence.

Bližší informace o zkušebních zařízeních jsou uvedeny v záložce „Technické specifikace“. Rozsah prováděných zkoušek podle jednotlivých norem naleznete pod záložkou „Zkoušky“.

Odpovědná osoba:
Vít Mohelský
+420 733 133 542

Akreditované zkoušky struktury + metalografie:

  • ISO 17639 – Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Makroskopická a mikroskopická kontrola svarů
  • ISO 5817 – Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním(kromě elektronového a laserového svařování) – Určování stupňů kvality

Akreditované zkoušky polymerů:

  • ISO 3451 – 1 metoda A – Plasty – Stanovení popela – Část 1: Obecné metody
  • ISO 3451 – 4 – Plasty – Stanovení popela – Část 4: Polyamidy
  • ISO 15512 – metoda E – Plasty – Stanovení obsahu vody

Akreditované zkoušky technické čistoty komponentů a systémů:

  • ISO 16232 – Čistota komponentů a systémů
  • VDA 19.1 – Zkoušení technické čistoty

Dle specifikace zákazníka

  • Přizpůsobíme zkoušky Vámi zadaným parametrům či zákaznickým normám dle možností našich zařízení.

Jsme tu pro vás!