Laboratoř měření elektrických veličin

Laboratoř měření elektrických veličin disponuje vybavením pro měření elektrické kapacity, elektrické indukčnosti a elektrického odporu.

Bližší informace o zkušebních zařízeních jsou uvedeny v záložce „Technické specifikace“. Rozsah prováděných zkoušek podle jednotlivých norem naleznete pod záložkou „Zkoušky“.

Odpovědná osoba:
Vít Mohelský
+420 733 133 542

Akreditované měření lineárního odporu a rozměrů lakovaného vodiče:

  • EN 60317–0–1 – Specifikace pro jednotlivé typy vodičů vinutí – Část 0 – 1: Obecné požadavky – Kulatý lakovaný měděný drát

Akreditované měření cívky:

  • MP_504–402 – Vlastní metodika

Dle specifikace zákazníka:

  • Přizpůsobíme zkoušky Vámi zadaných parametrům či zákaznickým normám dle možností našich zařízení.

Jsme tu pro vás!