Laboratoř měření geometrických veličin

Laboratoř měření geometrických veličin disponuje špičkovým vybavením pro měření a kontrolu geometrických veličin parametrů drsnosti povrchu, kontrolu geometrických tvarových charakteristik a kontrolu geometrických rozměrových charakteristik. Měření a kontrola geometrických rozměrových a tvarových veličin může být prováděna kontaktní dotykovou metodou, bezkontaktní metodou snímáním obrazu nebo bezkontaktní metodou vysíláním laserového paprsku.

Bližší informace o měřicích a kontrolních zařízeních jsou uvedeny v záložce „Technické specifikace“. Rozsah norem, podle nichž probíhá měření a vyhodnocení naleznete pod záložkou „Zkoušky“.

Odpovědná osoba:
Vít Mohelský
+420 733 133 542

Akreditované měření dotykové a optické měření úchylek tvaru, orientace, umístění a házení ve 3D:

  • ISO 1101 – Geometrické specifikace produktu (GPS) – Geometrické tolerování – Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení

Akreditované měření parametrů struktury/drsnosti povrchu profilovou metodou:

  • ISO 4287 – Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Struktura povrchu: Profilová metoda Termíny, definice a parametry struktury povrchu

Dle specifikace zákazníka:

Přizpůsobíme zkoušky Vámi zadaných parametrům či zákaznickým normám dle možností našich zařízení.

Jsme tu pro vás!